YAVUZ SELİM İLKÖĞRETİM OKULU

     
   

2004 – 2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

     
   

OKUL GELİŞİM PLANI

     
                 

Kısa Vadeli Okul Gelişim Planı

 

Kısa Vadeli Okul Gelişim Planı

         

( 1 – 7 Yıl )

 

- Yeni atama ve tayin olan öğretmenlerin okulun

 

-  Okula ek bina yapımı dolayısıyla

 

   misyon , vizyon ve ilkelerinin bildirilmesi

         

       

* Öğrenci sayısında (sınıflarda) azalma

 

- Öğrenci kulüp çalışmalarının daha aktif olması 

         

       

* Araç gereçlerin tüm sınıflara dağıtılabilmesi

- Öğretmen memnuniyeti

         

       

   Spor salonu, sahne yapımı, bahçenin genişlemesi

- Öğrenci memnuniyeti

         

- Veli memnuniyeti sağlama

 

* Spor ve sosyal faaliyetlerin arttırılması

               

- Eğitim Öğretim kalitesinin yükseltme

 

- Kantinin büyütülmesi

               

- Okul disiplinin devamını sağlama

 

- Okulda revirin olması

               

- Temizlik işlerinde gereken titizliğin gösterilmesi

 

- Bilgisayar Laboratuarının oluşturulması

               

- Rehberlik çalışmalarının devam etmesi

 

Orta Vadeli Okul Gelişim Planı

               

- Fotokopi ve baskı makinelerinin bakımlarının sağlanması

Ortak sınav yapılması

   
                 

       

Sosyal faaliyetlerin arttırılması

 

               

       

O.K.S. sınavlarında başarının daha da artırılması.

               

               
     

Yunus ÖZDEMİR

     
     

Okul Müdürü

     

 

 

 Takım Çalışma Gruplarımız

 

2005 – 2006 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 1. ÖĞRETMENLER KURULUNDA YAPILAN SEÇİMLER) TKY İLE İLGİLİ OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİNİN ÜYELERİ 

             

Okul Gelişim Yönetim Ekibi Üyeleri : 

     

Yunus ÖZDEMİR

           

Gülşen GÜL

           

Urania NİKOLAYİDİS

         

Celal BOZBEK

           

Filiz BOZBEK

           

Nurhan ÖZGÜL

           

Emsal BOZ

           

Nermin ŞELLİK

           

Mehmet Can AVCI

           

Gönül KIZILHAN

           

Güleyde KARAÇ

           

             

Kalite Geliştirme Ekibi

         

             

Asil

       

Yedek

   

Gönül GÖRPEOĞLU

Serdar KAYMAK 

 

Esra ASLAN 

 

Çiğdem ÖZKAN

     

Ali BİLGE 

 

Çiğdem ŞAHİN

     

Sevim SAĞLAM 

 

İnci ÖĞEÇ

     

Ayşe Feray ALTUNSOY

Gülşah ÇETİN

           

             

Özdeğerlendirme ( Kriter ) Ekibi

       

             

Asil 

       

Yedek

   

Hamdi KELEŞ 

     

Bakiye ŞENER

 

Leman BİLGİN

     

Figen OTURAKLI

 

M. Nazım TELLİ

     

Hasan KAYA

 

Emel BAŞKAN

     

Durhan BOY

 

Şuayüp TİĞRE 

     

Sermin ÖZBAY

 

             

İyileştirme ( Problem Çözme ) Ekibi

     

             

Asil 

       

Yedek

   

Hakan ZAFER

     

Selma AFACAN

 

Nuran ENGİN

     

Selma URAL 

 

Elif ESKİKÖY

     

Saliha SUÖZÜ

 

Erol BAŞ

       

Nuriye KARA

 

Handan KARAMAN

     

Nilgün KARCI 

 

 

 

TKY İle İlgili Belirlenen Hedefler

 

(Mevcut Okul Şartları Dikkate Alınarak)  :Görev Alacak Öğretmenler

 

Eğitim Öğretim Kalitesinin yükseltilmesi ( nasıl?)

Ceyda Samastı, Çiğdem Şahin, 

Emine Akbaş Tokalı, Gülşah Çetin  

H. Avni Çağlar, Nurhan Özgül 

Öğretmen- öğrenci veli memnuniyeti 

nasıl sağlanır ?

Çiğdem Özkan, Fedai Taş, 

Dilek Yıldırım, Mehmet Can Avcı, 

Oya Kandemir, Leman Bilgin 

Okul disiplini nasıl sağlanır

Emel Başkan, Gülen İnceköy, 

Umut Kılıç,  Şuayüp Tiğre, Ayla Halıcı

Ortak sınav hazırlıklarının planlanması OKS giriş sınavlarında başarının artırılması için neler yapabiliriz

Gönül Kızılhan, M. Nazım Telli,   

Bülent Uğur, Elvan Başaran,

Gönül Görpeoğlu, İnci Öğeç 

Sosyal faaliyetler ve öğrenci kulüpleri nasıl daha aktif çalışabilir

Hatun Göğer, Saniye Yılmaz, 

Elif Eskiköy, Selma Afacan, 

Celal Bozbek

Temizlik konusunda okulumuzda neler yapabiliriz? 

Sevim Sağlam, Nilgün Karcı,

Nasıl bir strateji

izlememiz gerekiyor

Hakan Zafer, Esra Aslan, Hasan

Kaya, Ali Bilge

Rehberlik çalışmalarının daha

verimli olması için neler yapabiliriz?

Selma Ural, Berrin AKtuğ, Ali Bilge 

Erol Baş, Nermin Şellik, İnci Ögeç 

Şuayüp Tiğre, Mehmet Can Avcı

Veli okul işbirliğini nasıl geliştirebiliriz ?

A.Feray Altunsoy, Bakiye Şener, 

Nuran Engin, Selma Ural, 

Nuriye Kara, Zeki Karadağ

 

                                    Yunus ÖZDEMİR
                                      Okul Müdürü

 

 

e-posta adresimiz kartalyavuzselim@gmail.com