KOORDİNAT SİSTEMİ  GRAFİK ÇİZİMİ

 

1.  Aşağıdaki  noktaları koordinat sisteminde gösteriniz.

(2,3),  (-4,-6),  (0,4),   (-6,0),  (2,-2),  (-1,-1),    

(1,-1),  (1,--6), (-4,-3),   (0,-4),  (-4,-1), (2,4), 

(3,5), (2,4), (-2; -0,5),  (-4,5; -6,5), (0,5; 4,5),

(-6,5;0),   (2;-2,5), (-1,5: -1),   (-1; -1,5),  

(-3,5; -4,5), (-4,-3,5), (-0,5; -4),   (-7,-8),  

 

2.  Apsisi  2, 7, -7, -5, 0, 3, -3 olan noktaları işaretleyiniz.

3.  Ordinatı 5, 3, -8, -3, - 2, 0, -1, -2 olan noktaları işaretleyiniz.

4.  (-2,3) nin  xx’ ekseni, yy’ ekseni ve O başlangıç noktasına göre simetriklerini bulunuz ve arada kalan alanı bulunuz.

5.  A(-2,-6),  B(3,-6), C(-4,7), D(4,7) noktalarını birleştiren şeklin alanını bulunuz.

6.  x-2y=6, denkleminde A noktasından geçen doğruda x= 12 ise y=?

7.  x=5, x=-5,  y=-4    ve y=4 doğrularının sınırladığı alanı bulunuz. 

8.  A(0,-7),  B(-6,0) ve orjinin birleşmesiyle oluşan şeklin alanını bulunuz.

9.  A(6,0),  B(-4,0), C(-2,7), D(4,7) noktalarını birleştiren şeklin alanını bulunuz.

10.        A(2,5; 4,5)  nin  xx’ ekseni, yy’ ekseni ve O başlangıç noktasına göre simetriklerini bulunuz ve arada kalan alanı bulunuz.

11.        Genel olarak (a,b) noktasının X eksenine göre Y eksenine göre ve orijine göre simetrilerini bulunuz. (a>0, b>0)

 

12.        Aşadaki doğruları çiziniz.

x=5,         x=-3,               y=-3,               y=8,    

y=3,5      x=-4,5 y=5/3              x=8/9 

y=6x,       y=-4x,             x-4y=0,           x=-5y,

3x=y+3,                          x-2y=6,           2x-4y=4,

-2x-3y=6,                       x+y=-1,           y=x+5,

 

x=2y+4,              x-3y=6,           x-4y=8,

x+3y=3,              5x-2y=10,       x-y=-5,

x+y=1/2, y=2x-6,           x=2y-4,

2x+3y=6,            x-3y=3,           -3x+5y=15

13.         x+y=5 ve  x-y=5  doğruları ile eksenler arasında kalan alanı bulunuz.

 

14.   (2,5) noktasının (2,3) noktasına göre simetrisini bulunuz.  

 

15.   Aşağıdaki şekilleri çizerek kaç tane simetri eksenleri olduklarını belirtiniz.

a) İkizkenar yamuk,                  b) Küp,

c)  kare dik prizma,  d) düzgün beşgen

e) düzgün altıgen     f) koni

g) eşkenar üçgen dik porizma,

16.  Aşadaki doğruları çiziniz.

                       

17.  x=6,       y=4      ve eksenlerin kesişmesiyle oluşan şeklin alanını  bulunuz. 

18.  (-2,4) noktasının x=2  doğrusuna göre simetrisini bulunuz.

19.  (-3,-4) noktasının y=-3  doğrusuna göre simetrisini bulunuz.

20.  Sistemdeki noktaların ifadelerini yazınızve kaçıncı bölgede olduklarını yazınız.

 

 

 

Metin Kutusu:  
4
3         
2
1
     -5   -4   -3  -2  -1        1     2    3    4 
 
-1
-2
-3
-4
-5

  

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

        

 

* Matematik; zekadan çok,

 çok çalısmaya baglıdır.

* Basarı; o’nu arayanların ve

pesinden kosanlarındır.

Vatan çalışkan öğrencilerin omuzları üzerinde yükselir.

Nazım TELLİ

Matematik Öğrt.